Over Hollenbach Coaching

Hollenbach Coaching wordt geleid door Mardou Hollenbach. Gedreven en gemotiveerd bouwt zij op haar veelzijdige ervaring als coach, docent omgangskunde en maatschappelijk werkster. Daarnaast heeft zij jarenlange ervaring als re-integratiespecialist, is deskundig en is als CROV (Casemanager Regie Op verzuim) geschoold op het complexe werkterrein van casemanagement en verzuimbegeleiding. Haar uitdaging en kracht is vaak uiteenlopende belangen in samenhang met elkaar, naar een bevredigend resultaat te begeleiden. Haar combinatie van kennis van organisaties, menselijke drijfveren, ontwikkelmogelijkheden en wet- en regelgeving zijn hierbij waardevol gebleken tools.

Mardou zorgt er voortdurend voor dat zij op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen, methodieken en technieken zodat zij haar scala aan tools steeds up to date en passend houdt. Professioneel, pragmatisch en uiterst betrokken gaat zij te werk. Ze komt snel to the point, voelt meteen waar het om gaat. De eigen regie en mogelijkheden van de mens staan centraal. Wat kun je en hoe gebruik je je vaardigheden optimaal in soms onvoorziene en complexe situaties? Met deze aanpak heeft Mardou al menig kandidaat naar een nieuwe uitdaging toe begeleid.

(Zelf)vertrouwen versterken is het middel om tot de kern van de coachvraag door te dringen.

Tarieven

Bij Hollenbach Coaching liggen de tarieven niet vast. Het tarief wordt afgestemd op de vraag en het geformuleerde aanbod.

Voor particulieren geldt een uurtarief van € 105,- exclusief een BTW tarief van 21 %.