Producten

Een persoonlijk traject (loopbaan, re-integratie, studiekeus of persoonlijke effectiviteit) bij Hollenbach Coaching start met een uitvoerig kennismakings- c.q. intakegesprek. Toepasbare vraagstukken en doelstellingen staan centraal. Daaruit ontstaat een trajectplan op maat, gevolgd door een sluitend aanbod.

Doelen en aanpak worden helder geformuleerd en afgestemd. Korte lijnen zorgen voor een snelle informatievoorziening en garanderen een passende aanpak. Indien nodig wordt expertise uit het eigen netwerk van Hollenbach Coaching ingeschakeld. Ter afronding van het plan ontvangt de klant een heldere en marktconforme offerte.