Re-integratie 2e spoor

Hollenbach Coaching is gespecialiseerd in re-integratietrajecten, de zogeheten 2e spoor trajecten. Deze trajecten worden veelal uitgevoerd in opdracht van werkgevers, die in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, hun verzuimende werknemer begeleiding willen bieden bij het zoeken van ander passend werk buiten de eigen organisatie. Hollenbach Coaching begeleidt deze medewerker dan met een traject op maat, afgestemd op de vastgestelde mogelijkheden. In nauwe samenspraak met werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Werknemer krijgt in dit traject hernieuwd zicht op de eigen mogelijkheden. Vervolgens wordt werknemer zorgvuldig begeleid bij het zoeken van andere passende mogelijkheden en leert hij/zij zich onderscheidend en met vertrouwen te presenteren op de arbeidsmarkt. Het netwerk van werknemer wordt versterkt en waar nodig en relevant worden de mogelijkheden van social media ingezet.

Ook het netwerk van Hollenbach Coaching wordt ingezet en erbij betrokken waar mogelijk en/of aan de orde. Alles vanzelfsprekend binnen de kaders van wet- en regelgeving en richtlijnen van het UWV. De trajecten worden beschreven in periodieke rapportages die een zorgvuldige dossieropbouw compleet maken. Hollenbach Coaching wordt voor deze trajecten zowel door Arbo-bedrijven als werkgevers ingezet.

“Leer gebruik maken van je mogelijkheden en leer omgaan met je valkuilen!”

Hollenbach Coaching is op de hoogte van de recente subsidiemogelijkheden, waardoor het aantrekkelijk kan zijn voor een nieuwe werkgever om iemand in dienst te nemen of te houden.