Stresscoaching en personal coaching

Personal coaching richt zich op de persoonlijke situatie. Het uiteindelijke doel is om je sterker te maken. De persoonlijke coaching van Hollenbach Coaching leert je om meer inzicht in eigen denken en handelen te ontwikkelen. Tijdens een of meer gesprekken worden praktische tools aangereikt en passende methodieken ingezet. Daarnaast wordt gewerkt met oefeningen.

“Niets menselijks is mij vreemd…”

Na een uitvoerige intake worden concrete trajectafspraken gemaakt. Doelgericht en met heldere evaluatiemomenten. Een pro-actieve inzet is van belang.

Mogelijke aanleidingen voor personal coaching zijn:

  • Burn-out verschijnselen
  • Communicatievaardigheden
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschapsstijl