Studiekeuzebegeleiding

Keuzestress, een term die je steeds vaker hoort in onze huidige samenleving. Veel te doen, veel te kiezen en veel te willen. Dat staat soms een weloverwogen en goed doordachte keuze voor een vervolgstap na het voortgezet onderwijs, in de weg. Vroegtijdige uitval of teleurstelling in de gekozen richting versterkt dan vaak de onzekerheid over eigen mogelijkheden en ambities. Heel zonde natuurlijk, want Hollenbach Coaching gaat ervan uit dat iedereen beschikt over veel mogelijkheden. Het is de kunst deze van jezelf te leren kennen. Wat kan ik? Wat vind ik leuk maar ook…Wat kan ik niet? Dit zijn centrale vragen in een studiekeuzetraject bij Hollenbach Coaching.

Met veel ervaring in het voortgezet en middelbaar onderwijs kan Hollenbach Coaching jongeren ondersteunen bij het maken of heroverwegen van een goed passende vervolgstap.

“Haal het beste uit jezelf.”

Actuele testinstrumenten, begeleidingsgesprekken, maar zeker ook een pro-actieve inzet van de kandidaat, zijn sleutels voor het succes.